C-roof

C-roof
Coolroof Translucent Roof Sheet
  • Product Description

Details

แผ่นหลังคาโปร่งแสงสะท้อนความร้อน คูลรูฟ (Coolroof Translucent Roof Sheet) แผ่นหลังคากันสาดโปร่งแสงรุ่นสะท้อนความร้อนและสะท้อนรังสี UV เป็นแผ่นโปร่งแสงในประเภทไฟเบอร์กลาส Fiberglass Reinforced Plastic (FRP) เป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทาน ให้แสงส่องผ่านที่เป็นธรรมชาติ ฟุ้งกระจายตัวได้ดีไม่เป็นลำแสง ช่วยให้แสงเข้าสู่ตัวอาคารบ้านเรือนลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในการส่องสว่างลักษณะแผ่นเป็นแผ่นท้องลอนเรียบสันลอนสูง มีจำนวนลอนเพียง 5 ลอน ผิวแผ่นถูกเคลือบด้วยชั้นเจลพิเศษ Gel-Coat EXO SET 205 SPF Hybrid Solar Protection ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการสะท้อนความร้อน ทำให้แผ่นโปร่งแสงสะท้อนความร้อน คูลรูฟ ป้องกันความร้อนได้มากกว่าแผ่นโปร่งแสงทั่วไปถึง 47% นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยี UVIC Coating Protection ซึ่งเป็นชั้นฟิล์มที่ช่วยป้องกันรังสี UV ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันรังสี UV ได้มากถึง 99% รักษาระดับแสงส่องผ่านได้ตลอดอายุการใช้งาน รับประกันไม่รั่วซึมยาวนานถึง 25 ปี

Related Products